Horizon Onderwijs

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail to someone

Een diploma is belangrijk om mee te doen in onze samen-leving. Voor jeugdigen met gedragsproblemen is goed presteren op school niet ge-makkelijk. Dankzij speciaal onderwijs, kunnen ook zij een diploma halen en hun zelf-standigheid ontwikkelen.

Lees meer
scholen

Open Jeugdzorg

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail to someone

Thuis opgroeien in je eigen vertrouwde omgeving. Het is niet altijd vanzelfsprekend. Jeugdigen met ernstige ontwikkelings- en gedrags-problemen en hun ouders / opvoeders hebben behoefte aan extra ondersteuning.

Lees meer
open-j

Jeugdzorg Plus

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail to someone

Soms is het nodig om jeugdigen met gedragsproblemen tijdelijk uit huis te plaatsen. Bijvoorbeeld als ze vaak weglopen, problemen uit de hand lopen of als andere vormen van jeugdzorg onvoldoende houvast bieden. Bij Horizon is er dan Jeugdzorg Plus.

Lees meer
jeugdzorg-plus

Horizon

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail to someone

Horizon behandelt, begeleidt en onderwijst jeugdigen met zeer complexe gedragsproblemen en hun ouders/opvoeders. Daarbij stellen wij eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal. Gedragsproblemen ontstaan in samenspel met de omgeving en/of in combinatie met stoornissen. De aanpak doen we daarom samen met het hele gezin.

lees meer
 • Horizon Jeigdzorg voor Jongeren
  Horizon jeugdzorg trainingen
  Horizon jeugdzorg clientenforum
  Horizon jeugdzorg vacatures

 • MagGezien

  Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail to someone

  Speciaal onderwijs & jeugdzorg krijgen vanaf nu een gezicht. Met de eenmalige glossy MagGezien creëert Horizon bewustzijn over hoe bepaalde gezinnen en kinderen opgroeien in Nederland. Kinderen, ouders en specialisten vertellen hun verhaal.

  Lees meer
  maggezien

  Newsfeed

  Dagbehandeling

  Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail to someone

  Opvoeden is niet gemakkelijk. Zeker niet als jeugdigen en hun ouders/opvoeders te maken hebben met ontwikkelings- problemen of gedrags- stoornissen. De juiste begeleiding kan dan een hoop verschil maken.

  Lees meer
  dagbehan

  Ambulant Aanbod

  Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail to someone

  Thuis wonen in de eigen vertrouwde omgeving met gedragsproblemen of een stoornis is het soms een hele uitdaging. Gelukkig staan jeugdigen en hun ouders /opvoeders er niet alleen voor en kunnen ze een beroep doen op Horizon.

  Lees meer
  ambulantaanbod

  Pleegzorg

  Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail to someone

  Opgroeien in een stabiel gezin is niet voor iedereen vanzelf- sprekend. Gelukkig zijn er pleeggezinnen die tijdelijk de zorg voor een kind op zich nemen als dat nodig is. Soms voor een aantal weken, maar het komt ook voor totdat het pleegkind volwassen is.

  Lees meer
  pleegzorg

  Horizon Academie

  Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail to someone

  De Horizon Academie (CEDEO gecertificeerd) informeert u over het in- en externe trainings- aanbod. In onze trainingen houden wij u en onszelf graag de spiegel voor en dagen wij u uit om over uw grenzen te stappen.

  Lees meer
  pm2

  Horizon (in het) Nieuws

  Ondersteuning staat centraal op pleeggezindag 2014

  Ondersteuning staat centraal op pleeggezindag 2014 De pleeggezindag… Lees verder

  Opvoedpoli legt basis voor de toekomst

  Opvoedpoli legt basis voor de toekomst Na een intensief voortraject… Lees verder

  Ga naar nieuws >>

  Regisseur van je eigen bestaan

  Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail to someone

  Regie over je leven, keuzes maken, acties ondernemen, verantwoordelijk maken, mensen aanspreken, verbinding maken, heel lastig, hoe doe je dit? Het gedachtegoed van Horizon is gestoeld op eigen regie en verantwoordelijkheid.

  Lees meer
  RVEB