Horizon Onderwijs

Een diploma is belangrijk om mee te doen in onze samen-leving. Voor jeugdigen met gedragsproblemen is goed presteren op school niet ge-makkelijk. Dankzij speciaal onderwijs, kunnen ook zij een diploma halen en hun zelf-standigheid ontwikkelen.

Lees meer
scholen

Open Jeugdzorg

Thuis opgroeien in je eigen vertrouwde omgeving. Het is niet altijd vanzelfsprekend. Jeugdigen met ernstige ontwikkelings- en gedrags-problemen en hun ouders / opvoeders hebben behoefte aan extra ondersteuning.

Lees meer
open-j

Jeugdzorg Plus

Soms is het nodig om jeugdigen met gedragsproblemen tijdelijk uit huis te plaatsen. Bijvoorbeeld als ze vaak weglopen, problemen uit de hand lopen of als andere vormen van jeugdzorg onvoldoende houvast bieden. Bij Horizon is er dan Jeugdzorg Plus.

Lees meer
jeugdzorg-plus

Horizon

Horizon behandelt, begeleidt en onderwijst jeugdigen met zeer complexe gedragsproblemen en hun ouders/opvoeders. Daarbij stellen wij eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal. Gedragsproblemen ontstaan in samenspel met de omgeving en/of in combinatie met stoornissen. De aanpak doen we daarom samen met het hele gezin.

lees meer

MagGezien

Speciaal onderwijs & jeugdzorg krijgen vanaf nu een gezicht. Met de eenmalige glossy MagGezien creëert Horizon bewustzijn over hoe bepaalde gezinnen en kinderen opgroeien in Nederland. Kinderen, ouders en specialisten vertellen hun verhaal.

Lees meer
maggezien

Newsfeed

Dagbehandeling

Opvoeden is niet gemakkelijk. Zeker niet als jeugdigen en hun ouders/opvoeders te maken hebben met ontwikkelings- problemen of gedrags- stoornissen. De juiste begeleiding kan dan een hoop verschil maken.

Lees meer
dagbehan

Ambulant Aanbod

Thuis wonen in de eigen vertrouwde omgeving met gedragsproblemen of een stoornis is het soms een hele uitdaging. Gelukkig staan jeugdigen en hun ouders /opvoeders er niet alleen voor en kunnen ze een beroep doen op Horizon.

Lees meer
ambulantaanbod

Pleegzorg

Opgroeien in een stabiel gezin is niet voor iedereen vanzelf- sprekend. Gelukkig zijn er pleeggezinnen die tijdelijk de zorg voor een kind op zich nemen als dat nodig is. Soms voor een aantal weken, maar het komt ook voor totdat het pleegkind volwassen is.

Lees meer
pleegzorg

Horizon Academie

De Horizon Academie (CEDEO gecertificeerd) informeert u over het in- en externe trainings- aanbod. In onze trainingen houden wij u en onszelf graag de spiegel voor en dagen wij u uit om over uw grenzen te stappen.

Lees meer
pm2

Horizon (in het) Nieuws

Schermafbeelding-2014-06-17-om-22.06.50-300x222
Transformatiefestival was een groot succes!

Transformatiefestival was een groot succes! Op 12 juni 2014 vond in… Lees verder

Horizon opent locaties voor gezinsopname in Harreveld
Horizon opent locaties voor gezinsopname in Harreveld

Horizon opent locaties voor gezinsopname in Harreveld Burgemeester… Lees verder

Ga naar nieuws >>

Regisseur van je eigen bestaan

Regie over je leven, keuzes maken, acties ondernemen, verantwoordelijk maken, mensen aanspreken, verbinding maken, heel lastig, hoe doe je dit? Het gedachtegoed van Horizon is gestoeld op eigen regie en verantwoordelijkheid.

Lees meer
RVEB