Horizon Onderwijs

Een diploma is belangrijk om mee te doen in onze samen-leving. Voor jeugdigen met gedragsproblemen is goed presteren op school niet ge-makkelijk. Dankzij speciaal onderwijs, kunnen ook zij een diploma halen en hun zelf-standigheid ontwikkelen.

Lees meer
scholen

Open Jeugdzorg

Thuis opgroeien in je eigen vertrouwde omgeving. Het is niet altijd vanzelfsprekend. Jeugdigen met ernstige ontwikkelings- en gedrags-problemen en hun ouders/opvoeders hebben behoefte aan extra ondersteuning.

Lees meer
open-j

Jeugdzorg Plus

Soms is het nodig om jeugdigen met gedragsproblemen tijdelijk uit huis te plaatsen. Bijvoorbeeld als ze vaak weglopen, problemen uit de hand lopen of als andere vormen van jeugdzorg onvoldoende houvast bieden. Bij Horizon is er dan Jeugdzorg Plus.

Lees meer
jeugdzorg-plus

Horizon

Horizon behandelt, begeleidt en onderwijst jeugdigen met zeer complexe gedragsproblemen en hun ouders/opvoeders. Daarbij stellen wij eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal. Gedragsproblemen ontstaan in samenspel met de omgeving en/of in combinatie met stoornissen. De aanpak doen we daarom samen met het hele gezin.

lees meer

Horizon (in het) Nieuws

140410 ZEMBLA - NIEUWSPERSBERICHT verliefd verkracht en vermist loverboys (2)
Zembla: Verliefd, verkracht, vermist

Zembla: Verliefd, verkracht, vermist Loverboys. Al bijna twintig jaar kennen we het fenomeen en worden jonge… Lees verder

‘Kinderen Prinsjes’

Interview met Hans du Prie, bestuursvoorzitter Horizon, in het Algemeen Dagblad over de decentralisatie in de… Lees verder

Kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen in het speciaal onderwijs

Kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen in het speciaal onderwijs Van 2008 tot en met 2011 heeft… Lees verder

Ga naar nieuws >>

Newsfeed

Dagbehandeling

Opvoeden is niet gemakkelijk. Zeker niet als jeugdigen en hun ouders/opvoeders te maken hebben met ontwikkelingsproblemen of gedragsstoornissen. Met de juiste begeleiding kunnen een hoop verschil maken. Maar soms hebben deze gezinnen extra ondersteuning nodig.

Lees meer
dagbehan

Ambulant Aanbod

Thuis wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Met gedragsproblemen of een stoornis is het soms een hele uitdaging. Gelukkig staan jeugdigen en hun ouders /opvoeders er niet alleen voor en kunnen ze een beroep doen op Horizon.

Lees meer
ambulantaanbod

Pleegzorg

Opgroeien in een stabiel gezin is niet voor iedereen vanzelf- sprekend. Gelukkig zijn er pleeggezinnen die tijdelijk de zorg voor een kind op zich nemen als dat nodig is. Soms voor een aantal weken, maar het komt ook voor totdat het pleegkind volwassen is.

Lees meer
pleegzorg

Horizon Academie

De Horizon Academie (CEDEO gecertificeerd) informeert u over het in- en externe trainings- aanbod. In onze trainingen houden wij u en onszelf graag de spiegel voor en dagen wij u uit om over uw grenzen te stappen.

Lees meer
pm2

Activiteiten

Bent u benieuwd waar u de professionals van Horizon ook kunt ontmoeten of welke thema’s wij extra onder de aandacht brengen? Regelmatig organiseren wij open dagen en (voorlichtings)bijeenkomsten waar u van harte welkom bent.

Lees meer
Print

Regisseur van je eigen bestaan

Regie over je leven, keuzes maken, acties ondernemen, verantwoordelijk maken, mensen aanspreken, verbinding maken, heel lastig, hoe doe je dit? Het gedachtegoed van Horizon is gestoeld op eigen regie en verantwoordelijkheid.

Lees meer
RVEB